• CONTACTE

ACTIVITATS Seu de Tarragona curs 2017-2018

El revers de les etiquetes diagnòstiques

D’un temps ençà assistim a la proliferació generalitzada d’etiquetes diagnòstiques de tota mena. Aquest increment tan accentuat fa que, des de la psicoanàlisi...

vegeu detalls

Per què la psicoanàlisi avui?

Cicle de trobades per conèixer l’Escola Lacaniana de Psicoanàlisi, en conversa amb membres de la Seu de Tarragona Per a saber què és i què no és la psicoanàlisi...

vegeu detalls