• CONTACTO

COL·LOQUIS DE PSICOANÀLISI, EDUCACIÓ I SALUT MENTAL

A la nostra època la tasca docent conviu amb significants psicopatològics provinents del camp clínic i de la salut mental: trastorns per dèficit d'atenció i hiperactivitat, anorèxies i bulímies, fòbies escolars, estats depressius, inhibicions en relació als aprenentatges, passatges a l'acte i un llarg etcètera.
La generalització de la política d'inclusió als centres ordinaris ha incrementat notablement el nombre d'aquestes simptomatologies i ha generat nous reptes a l'educació, fent sorgir la necessitat de conversar amb professionals de camps diversos que puntualment intervenen en l'àmbit educatiu.
En el context actual s’imposa la necessitat de teixir un treball en xarxa amb els professionals i institucions que s’ocupen d’aquests nois i noies perquè, entre d'altres raons, el seu tractament no pot quedar solament del costat de l’especialista de torn.
És, en un context d’encontre interdisciplinar, on ens proposem posar sobre la taula els múltiples interrogants que aquesta proliferació simptomàtica ens suscita.
La possibilitat de copsar allò que aquests trastorns signifiquen, en cada subjecte en particular, ens ajudarà a saber reconèixer les possibilitats que es perfilen en cada cas a l’hora d’abordar les necessitats educatives i el patiment subjectiu de cadascun.
Coordinen: Joan Gibert, Joan Gràcia
Blog: http://adolescencies.blogspot.com. Recoge las últimas sesiones y el historico de la actividad.

CALENDARIO

16 / 11 / 2011
14 / 12 / 2011
18 / 01 / 2012
15 / 02 / 2012

Durada: 15 hores
Horari: 18:30h. a 21h.
Lloc: Seu de Tarragona de la CdC-ELP, Fortuny 23, 1r – Tarragona
Inscripció: 50 euros / 15 euros per col·loqui solt
Informacions: 977217312 · tgn-cdcelp@tinet.org · www.cdcelp.org

Places limitades

Transferència bancària a: «la Caixa»: 2100 0408 73 0200114569
Cal que hi feu constar el nom i els cognoms de la persona que s'inscriu. Enviar butlletí d'inscripció juntament amb el comprovant bancari a la Seu de Tarragona de la CdC-ELP:
E-mail: tgn-cdcelp@tinet.org / Adreça postal: Fortuny, 23, 1r—43001 Tarragona

Col·labora:

Activitat reconeguda en el Pla de Formació Permanent del personal del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Título
Les inhibicions a l’aprenentatge.
Fecha
15/02/2012
Horario
18:30 a 21h
Participantes
Armand Medina, educador social—Tarragona
M. Àngela Gallofré, psicoanalista, Institut Genus —Reus
Título
Els trastorns de conducta a l’escola.
Fecha
18/01/2012
Horario
18:30 a 21h
Participantes
Neus Ferrer, psicopedagoga EAP—Reus
Josep Sanahuja, psicoanalista—Tarragona
Título
Alumnes amb hiperactivitat o dèficit d’atenció.
Fecha
14/12/2011
Horario
18:30 a 21h
Participantes
Míriam Pérez, psicòloga, educadora UEC— Cunit
Joan Gibert, psicoanalista, IES Narcís Oller —Valls
Título
Els nens amb psicosi i autisme a l’escola.
Fecha
16/11/2011
Horario
18:30 a 21h
Participantes
Pilar Gil Romero, psiquiatra, psicoterapeuta—Tarragona
Gemma Ribera, psicoanalista—Tarragona

Compartir

  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook

ARCHIVO DE ACTIVIDADES