• CONTACTO

COL·LOQUIS DE PSICOANÀLISI, EDUCACIÓ I SALUT MENTAL

Allò que compartim, psicoanalistes, educadors i professionals de la salut mental, és l'abordatge del que no acaba d'anar: l'alumne que no aprèn, el jove que no troba sentit a la vida, l'adolescent tenallat per l'angoixa o aquell que no pot evitar posar-se en merders, la noia que renuncia a menjar posant en risc la pròpia vida, i un llarg etcètera.
Els malestars, tot just apuntats, els abordem cadascú des de la nostra respectiva parcel ·la i orientació. Els mestres, educadors i professors des dels centres educatius, els psicoanalistes des dels seus despatxos, els professionals de la psiquiatria des dels centres de salut i consultes privades.
El resultat de tot plegat és que sobre el mateix subjecte hi intervenim una munió de professionals que sovint no tenim l'ocasió de reunir-nos, ni tan sols de conèixer-nos.
Aquests Col·loquis volen ser un marc privilegiat en el qual puguem conversar sobre la nostra pràctica.
Coordinen: Joan Gibert, Neus Ferré

CALENDARIO

26 DE NOVEMBRE DE 2012
L’autisme vist des de la vessant educativa i de la salut
Joan Gibert, Psicoanalista, Cap del Seminari d’Orientació Educativa de l’Institut Narcís Oller—Valls.
Mariona Andreu, Psicòloga clínica, Directora tècnica del CPEE Alba de la Diputació de Tarragona— Reus.
Iván Ruíz, Psicoanalista, CDIAP Igualada, president Associació TEAdir—Barcelona

17 DE DESEMBRE DE 2012
Trastorns mentals a la infància
Neus Ferré, Psicopedagoga, EAP—Cambrils.
María José Mas, Metgessa especialista en Neurologia Pediàtrica.
Lidia Ramirez, Psicòloga clínica— psicoanalista Adjunta Coordinació Programa Interxarxes Districte Horta-Guinardó

28 DE GENER DE 2013
Per què hi ha infants que no aprenen?
Ester Ferrer, Psicopedagoga, EAP—Tarragona.
Josep Sanahuja, Psicòleg clínic, Psicoanalista— Tarragona.
Cinta Moriones, Psicopedagoga EAP en funcions d’Inspecció Educativa

25 DE FEBRER DE 2013
La pràctica entre varis: aprendre del cas
Toni Escarré, Educador UEC Casa Caritat—Valls.
Judith Terrades, Coordinadora de la UEC de la Creu Roja—Valls.
Joan Gibert, Psicoanalista, coordinador Seminari Aprendre del cas—Valls.
Gemma Ribera, psicoanalista—Tarragona

Durada: 15 hores (8 presencials + 7 no presencials)
Horari: 19:0h. a 21h.
Lloc: Fortuny 23, 1r – Tarragona

Organitza: Seu de Tarragona de l’Escola Lacaniana de Psicoanàlisi

Inscripció: 50 euros / 15 euros per col·loqui solt. Membres i socis ELP sense cost. Socis lectors Biblioteca Camp Freudià i estudiants amb acreditació, 20 % descompte.

Informacions: 977217312 · tgn-cdcelp@tinet.org · www.cdcelp.org

Places limitades

Transferència bancària a: «la Caixa»: 2100 0408 73 0200114569
Cal que hi feu constar el nom i els cognoms de la persona que s'inscriu. Enviar dades d'inscripció juntament amb el comprovant bancari a la Seu de Tarragona de la CdC-ELP: E-mail: tgn-cdcelp@tinet.org / Adreça postal: Fortuny, 23, 1r—43001 Tarragona

Activitat reconeguda en el Pla de Formació Permanent del personal del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Horario
A determinar

Compartir

  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook

ARCHIVO DE ACTIVIDADES