• CONTACTO

COL·LOQUIS DE PSICOANÀLISI, (TEMES D'ACTUALITAT)

Temes d’actualitat
L'actualitat ens confronta amb realitats que ens interroguen i qüestionen. Algunes, pel que comporten de novetat en l'àmbit de la sexualitat humana; des de la tendència Queer a l'elecció d'identitats sexuals tan canviants com les modes. D'altres, com la violència de gènere, per la seva persistència malgrat els programes concebuts per a eradicar-la.
Tanmateix dins l'àmbit escolar proliferen diagnòstics de TDAH que s'afegeixen a la inacabable llista de síndromes i trastorns que deriven vers, el que hem convingut en nomenar, la medicació generalitzada de la infància.
Tots aquests temes d'actualitat tindrem ocasió de tractar-los i debatre'ls amb psicoanalistes que ens ajudaran a llegir uns símptomes dels que en podem extreure una ensenyança.
Organitza: Seu de Tarragona de l’Escola Lacaniana de Psicoanàlisi
Email Sede Tarragona
Blog Sede de Tarragona

CALENDARIO

6 d'octubre
Juan Pundik: La medicació Generalitzada de la infància
Anima el debat: Catherine Galaman

3 de novembre
José Ramón Ubieto: TDAH. Parlar amb el cos
Anima el debat: Joan Gibert

1 de desembre
Enric Berenguer: Eleccions de sexe. Queer
Anima el debat: Josep Sanahuja

12 de gener de 2015
Hebe Tizio: Violència de gènere
Anima el debat: M. Àngela Gallofré

Tots els ponents són membres de l’Escola Lacaniana de Psicoanàlisi i de l’Associació Munidal de Psicoanàlisi

Lloc: Fortuny 23, 1r – Tarragona

Hora: 19h
Título
Col.loquis de psicoanàlisi (Temes d'actualitat)
Fecha
12/01/2015
Horario
19h
Participantes
Hebe Tizio: Violència de gènere
Anima el debat: M. Àngela Gallofré
Título
Col.loquis de psicoanàlisi (Temes d'actualitat)
Fecha
01/12/2014
Horario
19h
Participantes
Enric Berenguer: Eleccions de sexe. Queer
Anima el debat: Josep Sanahuja
Título
Col.loquis de psicoanàlisi (Temes d'actualitat)
Fecha
03/11/2014
Horario
19h
Participantes
José Ramón Ubieto: TDAH. Parlar amb el cos
Anima el debat: Joan Gibert
Título
Col.loquis de psicoanàlisi (Temes d'actualitat)
Fecha
06/10/0201
Horario
19h
Participantes
Juan Pundik: La medicació Generalitzada de la infància
Anima el debat: Catherine Galaman

Compartir

  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook

ARCHIVO DE ACTIVIDADES