• CONTACTE

ACTIVITATS Seu de Barcelona Ensenyaments oberts

Símptoma i sublimació

La lectura per part de Lacan de la sublimació freudiana es modifica al llarg del seu ensenyament. Podem destacar, entre altres, una sèrie de referències: al Seminari...

ver detalles

Ensenyaments oberts

La comunitat de Catalunya de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi obre un nou espai d'"Ensenyaments oberts" que acollirà el treball d'un membre de l'Escola durant quatre...

ver detalles