• CONTACTE

Organització de la Comunitat de Catalunya de l'ELP

Junta directiva

La Junta directiva de la CdC per al període 2016-2018 queda composta de la manera següent:

 • Directora: Neus Carbonell
 • Secretaria i Tresoreria: Silvia Grases
 • Vocal 1. Responsable de Publicacions: Claudia González
 • Vocal 2. Director de la Biblioteca: Iván Ruiz
 • Vocal 3. Difusió i Web: Leonora Troianovski
 • Secretaria de la Seu de Tarragona: Josep Sanahuja

Comissions

Revista Freudiana

 • Directora: Claudia González
 • Comissió: Marta Berenguer, Laura Canedo, Estibaliz Cotos, Lucía D’Angelo, Eduard Fernández, Eduard Gadea, Erick González, Karina Piluso, Howard Rouse.

Biblioteca del Camp Freudià de Barcelona (BCFB)

 • Director: Iván Ruiz
 • Equip de la Biblioteca: (falta)

Biblioteca del Camp Freudià de Tarragona (BCFT)

 • Director: Joan Gràcia
 • Equip de la Biblioteca: (falta)

Comissió de difusió

 • Soledad Bertrán, José Ramón Ubieto, Leonora Troianovski (responsable)

Comissió Web

 • Responsable: Carolina Tarrida
 • Equip: Begoña Ansorena

Comissió de recepció

 • Solicitar entrevista en Secretaría

Cap a la nova seu (trasllat de local)

 • Integrantes: Begoña Ansorena, Rosa Godínez, Silvia Grases (responsable).