• CONTACTE

Les biblioteques de l'ELP

La Biblioteca és un instrument essencial per a una Escola de psicoanàlisi. Connecta la psicoanàlisi amb altres disciplines a fi de progressar en el marc d'un intercanvi productiu; brinda l'ocasió de fer una inserció de la psicoanàlisi en la ciutat, d'obrir l'Escola a altres persones, que no siguin membres ni psicoanalistes; ofereix una obertura a ciutadans interessats pel discurs analític en allò que aquest aporta al debat d'actualitat sobre la cultura i els seus malestars. Alhora una biblioteca transmet el patrimoni comú que són els llibres, com a llegat de les generacions i ofereix als seus lectors els recursos per a l'estudi i avenç científic de la psicoanàlisi.

Ja des dels seus inicis, en les primeres societats científiques creades per Sigmund Freud, l'activitat bibliogràfica (ressenyes, comentaris de llibres) va ocupar un lloc central en el projecte psicoanalític. El Camp Freudià, estructura en xarxa, ha impulsat des del primer moment la creació de Biblioteques del Camp Freudià a tot el món constituint, des de 1990, la Federació Internacional de Biblioteques d'Orientació Lacaniana del Camp Freudià (FIBOL) que agrupa 43 biblioteques, més altres 26 en desenvolupament: http://www.champfreudien.org/fibol .

L'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi (ELP), com a escola d'àmbit nacional, disposa en l'actualitat de 14 biblioteques a tot l'estat espanyol: Barcelona, ​​Madrid, Bilbao, Granada, Saragossa, Castella-Lleó, la Corunya, Màlaga, Múrcia, Sant Sebastià, Sevilla, Tarragona, València i Vigo. Totes elles especialitzades en psicoanàlisi, matèries afins (lingüística, filosofia, psiquiatria, psicologia, literatura) i de referència en el camp de la ciència (antropologia, lògica, matemàtiques, topologia...).

L'esforç continu dels membres de la ELP pel manteniment i millora d'aquestes biblioteques ha permès constituir un ampli fons bibliogràfic que inclou volums, articles, documents i material audiovisual.