• CONTACTE

Biblioteca del Camp Freudià de Tarragona

La Biblioteca del Camp Freudià de Tarragona, fundada l'any 1983, compta amb un important fons bibliogràfic de llibres i revistes de psicoanàlisi i disciplines afins.

Forma part de la Federació Internacional de Biblioteques del Camp Freudià que reuneix vint biblioteques en el món. Al seu torn, s'inscriu en el marc de la Comunitat de Catalunya de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi i és la porta oberta a la ciutat de la Seu de Tarragona de la ELP.

La BCFT propicia la connexió amb altres sabers de l'àmbit de la cultura i de la ciència, organitzant conferències, debats i presentacions de llibres. També organitza els cursus que ofereixen una introducció a la psicoanàlisi d'orientació lacaniana en l'actualitat a partir dels seus conceptes i textos fonamentals.

Ofereix als seus socis lectors:

  • "Full bibliogràfic" periòdic, que detalla les últimes adquisicions.
  • Butlletí de la Federació Internacional de Biblioteques del Camp Freudià, Colofó.
  • Préstec de llibres i revistes.
  • Assessorament bibliogràfic.
  • Accés a catàlegs impresos i informàtics del fons bibliogràfic.
  • La quota de soci és de 18 €/trimestre.