• CONTACTE

ACTIVITATS Seu de Tarragona curs 2020-2021

Voler un fill? Desig de família i clínica de la filiació

TGN PIPOL

Les exigències del discurs de l’amo i una recomposició de les famílies per la ciència ens interroguen. La família nuclear, como institució, ens indica Lacan que no...

vegeu detalls