• CONTACTE

ACTIVITATS Seu de Tarragona curs 2022-2023

CONVERSES SOBRE EL CÀRTEL

EL CÀRTEL COM A MÀQUINA DE SABER


“El cártel no m'ha interessat mai més que amb propòsits de saber” (1), així ho proposa Jacques-Alain Miller...

vegeu detalls

SOL Tarragona

 Una agulla en un paller

 

Així podríem definir l'orientació Lacaniana, una orientació que apuntant a lo Real dignifica al subjecte donant-li el seu...

vegeu detalls

BIBLIOTECA DEL CAMP FREUDIÀ DE TARRAGONA GRUP DE LECTURA DE PSICOANÀLISI DE LLEIDA

Compendi de la psicoanàlisi

El Compendi, escrit el 1938, poc després d'arribar Freud al seu exili a Anglaterra, reuneix els principis de la psicoanàlisi i els...

vegeu detalls

ESPAI PREPARATORI CAP A PIPOL 11. EL PATRIARCAT EN QÜESTIÓ Seu de Tarragona de la CdC-ELP Comissió: Joan Gràcia, Josep Sanahuja

TGN PIPOL

 

El pròxim Congrés europeu de psicoanàlisi, sota el títol "Clínica i crítica del patriarcat" (1), ens convida a interrogar-nos sobre la qüestió del...

vegeu detalls